O konferencji

Service design to metoda projektowania usług, która pozwala tworzyć przetestowane rozwiązania, odpowiadające potrzebom ludzi.

Podstawą prowadzenia procesów projektowych wg. tej metody jest diagnoza problemu, na który ma odpowiedzieć tworzone rozwiązanie. W celu prawidłowego zdiagnozowania istoty problemu projektowego prowadzi się jakościowe badania – zarówno z ludźmi, dla których powstaje projektowana usługa jak i z pracownikami organizacji, która będzie ją świadczyć. Dobrze zaprojektowane rozwiązanie musi łączyć obie te strony – odpowiadać na potrzeby ludzi i być możliwe do zrealizowania w określonych warunkach.

Service design, design thinking i human centered design to pojęcia robiące obecnie szybką karierę w świecie biznesu. Do tej pory odbyło się wiele spotkań, konferencji i imprez poświęconych stosowaniu tych metod w usługach, zarówno komercyjnych jaki i publicznych.

Engage Warsaw to społeczna inicjatywa, której celem jest szerzenie wiedzy na temat skutecznych, naszym zdaniem, metod projektowych. Połączyła nas wszystkich chęć wspólnego działania na rzecz dostarczania ludziom jak najlepszych doświadczeń, związanych z korzystaniem z usług. Chcemy tworzyć system wsparcia dla osób, które odpowiadają za tworzenie i dostarczanie usług publicznych.
Łączymy ludzi by popularyzować i promować metodę service design w sektorze publicznym.